Rezultati

 • Razvoj programa i digitalnih repozitorija za deset izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za više vrsta pismenosti:
  • Međukulturna komunikacija – engleski [ pdf ]
  • Međukulturna komunikacija – njemački [ pdf ]
  • Primijenjena trigonometrija [ pdf ]
  • Filozofija prirode [ pdf ]
  • Primijenjena kemija [ pdf ]
  • Fizikalna kemija [ pdf ]
  • Primijenjena biologija [ pdf ]
  • Znanost o okolišu [ pdf ]
  • Okoliš i održivi razvoj [ pdf ]
  • IKT u zdravstvenoj komunikaciji [ pdf ]
 • Stručno usavršavanje nastavnika Zdravstvenog učilišta u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljnih na ishodima učenja:
  • Radionica Metodologija definiranja ishoda učenja
  • Radionica Izrada i provedba kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti
  • Radionica Organizacija i provedba projektnih dana i tjedana
  • Modularna radionica Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi (10 modula)
  • Studijsko putovanje Upoznavanje obrazovnih modela usmjerenih na usvajanje ključnih kompetencija i ishoda učenja (Znanstveno edukacijski centar Višnjan, Javna ustanova Kamenjak i Javna ustanova NP Sjeverni Velebit)
 • Provedba izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za više vrsta pismenosti tijekom šk.god. 2018./2019.:
  • Izvedba nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u prostorima škole
  • Terenska nastava na prostoru grada Zagreba
  • Integrativna terenska nastava na Sljemenu
  • Posjet klinici Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz
  • Dvodnevna integrativna terenska nastava u NP Sjeverni Velebit
  • Petodnevna integrativna terenska nastava u PP Velebit
 • Izrada priručnika za terensku nastavu za 7 fakultativnih predmeta:
  • Primijenjena trigonometrija [ pdf ]
  • Filozofija prirode [ pdf ]
  • Primijenjena kemija [ pdf ]
  • Fizikalna kemija [ pdf ]
  • Primijenjena biologija [ pdf ]
  • Znanost o okolišu [ pdf ]
  • Okoliš i održivi razvoj [ pdf ]

 

Svi materijali objavljeni na ovoj stranici mogu se koristiti u skladu s uvjetima Creative Commons Attribution 4.0 International licence.