Partneri

 
Uspješna suradnja Zdravstvenog učilišta i Učilišta Ambitio traje već duži niz godina, jer obje ustanove imaju srodne obrazovne programe. Budući da Zdravstveno učilište ima značajne ljudske kapacitete koji mogu i žele dati svoj doprinos u razvoju novih fakultativnih i izvannastavnih programa sa svrhom unaprjeđenja pismenosti učenika škole, a Učilište Ambitio ima iskustva u izvođenju EU projekata veće vrijednosti te ima zaposlenike koji su u više navrata aktivno sudjelovali u radu projektnih timova EU projekata, dogovorena je suradnja na ovom projektu. Ustanove se svojim iskustvom i potencijalom komplementarno dopunjuju i njihova sinergija predstavlja značajno jamstvo uspješnosti u provedbi projekta. Učilište Ambitio sa svojim zaposlenicima obavlja poslove upravljanja i administriranja projekta te pruža tehničku i operativnu potporu nastavnicima Zdravstvenog učilišta u razvoju novih programa, njihovoj implementaciji i provedbi s učenicima, organiziranju i izvođenju terenske nastave te izradi digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja.