O učilištu

Učilište Ambitio je ustanova za obrazovanje odraslih osnovana 2011. godine s ciljem provođenja jedinstvenih programa obrazovanja odraslih, odobrenih i priznatih u zemljama Europske unije, koji polaznicima omogućavaju lakše zapošljavanje i čvrsto pozicioniranje na tržištu rada te im daju podršku u njihovom profesionalnom razvoju kroz kontinuirano usavršavanje. Učilište praćenjem potreba potencijalnih poslodavaca razvija obrazovne programe s dodatnom vrijednošću kojima se postavljaju novi standardi i povećava kvaliteta obrazovanja, čime se ujedno postavljaju i novi kriteriji pri zapošljavanju.

Misija Učilišta je stvarati nove vrijednosti u području ljudskih potencijala, obrazovanjem i usavršavanjem osoba u deficitarnim područjima struke te u interakciji s tržištem rada. Vizija Učilišta je biti renomirana obrazovna ustanova koja provodi obrazovanje na visokom stupnju kvalitete i u djelatnostima u kojima su potrebna specifična znanja. Učilište raspolaže namjenski uređenim poslovnim prostorom za obrazovanje odraslih, ukupne površine 188 m2.

Učilište Ambitio jedna je od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj po pitanju uvođenja inovativnih metoda poučavanja u formalne programe za obrazovanje odraslih i implementaciji sustava osiguravanja kvalitete. Prvo je u Republici Hrvatskoj implementiralo savladavanje dijela nastavnog programa za obrazovanje odraslih putem e-učenja te je prva ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj koja je provela postupak samovrjednovanja kvalitete i donijela odgovarajući plan implementacije. Rezutati procjene kvalitete objavljeni su i u javno dostupnom priručniku Sustav osiguravanja kvalitete u ustanovama za obrazovanje odraslih, kako bi se Ambitio model mogao replicirati i u drugim zainteresiranim ustanovama.
Učilište Ambitio je do sada samostalno razvilo ili bilo partner u razvoju 6 verificiranih programa za obrazovanje odraslih u području zdravstva i zdravstvenog turizma, a trenutno je u tijeku razvoj još 6 novih obrazovnih programa u području obiteljskog, sportskog i nautičkog turizma. Među prvima se uključilo i u proces razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te je do sada aktivno sudjelovalo u 2 i samostalno vodilo 1 proces izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i obrazovnog kurikuluma.

Učilište je do sada uspješno provelo 3 značajnija projekta, od kojih su 2 financirana iz Europskog socijalnog fonda. Projekt „Program usavršavanja za poslove dentalnog asistenta“ financiran je vlastitim sredstvima u iznosu 350.000 kn i uspješno dovršen 2013. godine. ESF projekt „Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma“, vrijednosti 708.285 kn i ESF projekt „E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“ (u partnerstvu s PUO Kutina), vrijednosti 1.356.182 kn uspješno su završeni u studenom 2016. godine.