Radionica Upotreba IKT u nastavi – Modul 6: Merlin u školi – izrada i administriranje e-predmeta

Treća u nizu drugog ciklusa radionica stručnog usavršavanja nastavnika Upotreba IKT u nastavi, a ukupno šesta, bila je radionica usmjerena na izradu i administriranje e-predmeta u LM sustavu Merlin u školi. Nastavnici su kroz radionicu naučili kako administrirati kolegije (upis polaznika – samostalni upis i upis od strane nastavnika; pristup gostima; vidljivi i nevidljivi predmeti i pojedini sadržaji predmeta) te dobili brojne tips & tricks informacije kako uređivati stranice u Merlinu,  kako koristiti Wiki stranice u projektnoj nastave i kako koristiti napredne Merlin alate za izradu testova i samoprovjera za učenike, zadavanje zadaća i praćenje napretka učenika.