Radionica Upotreba IKT-a u nastavi – modul 2: Obrada teksta i proračunske tablice

Danas je održana i treća radionica prvog ciklusa stručnog usavršavanja nastavnika – Upotreba IKT-a u nastavi – modul 2. Ovaj modul obuhvaća odabrana poglavlja (Tips & Tricks) osnovnog i naprednog ECDL programa, prilagođena konkretnim potrebama nastavnika u školi, kao što su: najrašireniji tekst procesori i tablični kalkulatori, podešavanje menija u aplikacijama, napredno formatiranje tekstualnog dokumenta, automatska kreiranja sadržaja, popisa slika i tablica, izrada letaka i brošura, priprema za tisak, obrada slika u tekstualnom dokumentu, smještanje slika unutar teksta, rad s tablicama, izrada interaktivnih obrazaca, izrada aplikacija u tabličnom kalkulatoru, izrada grafikona, napredno korištenje formula i funkcija, ugniježđene funkcije, adresiranje ćelija, atributi ćelija, praćenje tijeka formula/izračuna te zaštita dokumenata, radnih listova i radnih knjiga. I na ovoj je radionici sudjelovalo 9 nastavnika.