Radionica Izrada i provedba kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti

Provedbom radionice Izrada i provedba kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti danas je nastavljena serija radionica za nastavnike Zdravstvenog učilišta. Ovom su radionicom obuhvaćena znanja kako osmisliti fakultativne predmete i izvannastavne aktivnosti usmjerene na učenike i temeljene na ishodima učenja, s naglaskom na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti, kako osmisliti inovativne načine provedbe fakultativnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti uz naprednu uporabu IKT-a i sustava za e-učenje u nastavi, kako osmisliti projektni pristup realizaciji pojedinih ciljeva i ishoda učenja te kako implementirati fakultativne predmete i izvannastavne aktivnosti u školski kurikulum u skladu s važećim zakonskim propisima i zahtjevima struke. Očekuje se da će znanja stečena na radionici nastavnicima znatno olakšati izradu programa novih fakultativnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti. Istovremeno je nastavnicima predstavljena i nova forma školskog kurikuluma za 2018/19. školsku godinu. Na radionici je sudjelovalo 25 nastavnika.