Predano izvješće za 3. kvartal projekta

Danas je predano i treće kvartalno izvješće našeg projekta – i u ovom kvartalu rezultati su u potpunosti zadovoljavajući i sve planirane aktivnosti uspješno su realizirane.