Predano izvješće za 2. kvartal projekta

Danas je predano i drugo kvartalno izvješće našeg projekta – i u ovom kvartalu rezultati su u potpunosti zadovoljavajući i sve planirane aktivnosti uspješno su relizirane.