Predano izvješće za 1. kvartal projekta

Danas je (uspješno) predano prvo kvartalno izvješće našeg projekta – rezutati su do sada više nego zadovoljavajući, a sve do sada planirane aktivnosti uspješno su realizirane.