Početak provedbe nastave iz fakultativnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti

U Zdravstvenom učilištu ovoga tjedna započinje provedba fakultativnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti učenika. Tako će, kao sastavni dio projekta, ovih dana započeti i izvođenje 9 novih fakultativnih predmeta i 1 nove izvannastavne aktivnosti. Interes učenika za ove projektne aktivnosti veći je predviđenog, no bez obzira na to, svi će učenici moći upisati željene predmete. Nastava novih predmeta podržana je i sustavom za e-učenje Merlin u školi. Kroz provedbu ovih premeta i izvannastavne aktivnosti učenici će razvijati svoju prirodoslovnu, matematičku, digitalnu, medijsku, čitalačku, multikulturalnu i višejezičnu pismenost, kao i osobne kompetencije potrebne za usvajanje koncepta cjeloživotnog učenja u kasnijem životu.