Održana terenska nastava na Sljemenu

Danas je održana terenska nastava na Sljemenu na kojoj je sudjelovalo 95 učenika. Terenska nastava je održana u sklopu provedbe novih fakultativnih predmeta “Primijenjena trigonometrija”, “Filozofija prirode”, “Primijenjena kemija”, “Fizikalna kemija”, “Primijenjena biologija”, “Znanost o okolišu” i “Okoliš i održivi razvoj”.  Na terenu su se na različitim nadmorskim visinama i u različitim staništima (šuma, potok, livada) sakupljali uzorci i obavljala mjerenja: ekološka (bioraznolikost, brojnost vrsta, identifikacija vrsta, katovi šume, utjecaj čovjeka), geografska (GPS lociranje, povijest Medvednice, sastav stijena, strane svijeta), fizikalna (konfiguracija terena, visine stabala, atmosferski tlak, prirodna radioaktivnost, brzina vjetra i protoka vode) i kemijska (kemijski sastav vode i tla, temperatura tla, temperatura zraka – pri tlu, na određenoj visini, u hladu, na osunčanim područjima). Sakupljeni terenski uzorci će se dalje analizirati u laboratoriju i učionici.