Održan 9. sastanak projektnog tima

Danas je u prostoru Zdravstvenog učilišta održan 9. sastanak projektnog tima. Na sastanku su se članovi tima osvrnuli na rezultate drugog ciklusa radionica Upotreba IKT u nastavi (moduli 4 – 7), koji je uspješno proveden od 3. – 6. travnja. U drugom ciklusu sudjelovalo je ukupno 15 nastavnika. Na sastanku su razmatrani i mogući koncepti Priručnika za terensku nastavu te su dogovorene obaveze članova tima u vezi s predstojećom tiskovnom konferencijom.