Održan 7. sastanak projektnog tima

Danas je u amfiteatru Zdravstvenog učilišta održan 7. sastanak projektnog tima. Na sastanku se raspravljalo o temama predstojećih radionica iz ciklusa Upotreba IKT-a u nastavi, nabavi Vernierove mjerne opreme i literature, izradi priručnika za terensku nastavu te o studijskom putovanju u lipnju. Po završetku sastanka su članovi tima sudjelovali u radionici za nastavnike Izrada i provedba kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti.