Održan 6. sastanak projektnog tima

Danas je u prostoru Zdravstvenog učilišta održan 6. sastanak projektnog tima. Na sastanku se uglavnom raspravljalo o radionici „Izrada i provedba kurikuluma za više vrsta pismenosti” koja će biti održana 5.03.2018. od 15:30 do 20:30 sati (6 školskih sati). Zatim se još raspravljalo o planu uređivanja e-kolegija po predmetima te o studijskom putovanju nastavnika (Višnjan-Kamenjak-NP Sjeverni Velebit) u lipnju ove godine.