Održan 4. sastanak projektnog tima

Danas je u prostoru Zdravstvenog učilišta održan 4. sastanak projektnog tima. Na sastanku je analizirana provedba održanih radionica stručnog usavršavanja, u kojima je sudjelovalo ukupno 60 nastavnika, neki i u više radionica, tako da je zbirni broj sudionika radionica 84. U nastavku sastanka raspravljene su i teme sljedeće radionice stručnog usavršavanja nastavnika Izrada i provedba kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti, koja će se održati početkom ožujka te trenutna faza pripreme nabave opreme koja će se realizirati u veljači.