Održan 38. sastanak projektnog tima

Danas je u Zdravstvenom učilištu održan i drugi sastanak projektnog tima u novoj školskoj godini. Na sastanku su članovi projektnog tima obaviješteni da je postupak nabave za tisak priručnika za terensku nastavu proveden i da je u tijeku njihova izrada. Ujedno je u tijeku organizacija projektnog tjedna unutar kojeg će se održati završna konferencija projekta, izložba s rezultatima projekta po predmetima i promocija priručnika za terensku nastavu.