Održan 36. sastanak projektnog tima

Danas je u prostoru Zdravstvenog učilišta održan posljednji sastanak projektnog tima u ovoj školskoj godini. Na sastanku su članovi projektnog tima obavješteni o uspješno provedenoj terenskoj nastavi u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit (28. i 29. svibnja) iz fakultativnih predmeta Primijenjena biologija i Znanost o okolišu. Nastava iz fakultativnih predmeta tijekom protekle školske godine uspješno je izvedena prema planu i u skladu s kurikulumima predmeta, jednako kao i izvannastavna aktivnost. U aktivnosti projekta je tijekom školske godine bilo uključeno 166 učenika.