Održan 29. sastanak projektnog tima

U školskoj knjižnici danas je održan 29. sastanak projektnog tima. Na sastanku se razgovaralo o tijeku izrade priručnika za terensku nastavu. Članovi projektnog tima su izložili koncepte svojih priručnika, koji će se sastojati od uputa tiskanih u boji i crno-bijelih radnih listića. Svi materijali će biti plastificirani kako bi bili otporni na terenske uvjete, a izradit će se i digitalne verzije priručnika koje će omogućavati ispis radnih listića u potrebnim količinama. Radne verzije priručnika će se testirati na terenskoj nastavi.