Održan 28. sastanak projektnog tima

Danas je u školskoj knjižnici održan i 28. sastanak projektnog tima na kojem su dogovoreni potrebni koraci za dovođenje svih predmeta na Merlinu najmanje na 2. razinu e-učenja  do početka sljedeće godine. Također je dogovoreno da se zainteresirani nastavnici jave administratoru Merlina radi otvaranja e-predmeta za redovnu nastavu, čime će projekt dodatno doprinjeti razvoju e-učenja u školi.