Održan 25. sastanak projektnog tima

Danas je u Zdravstvenom učilištu održan i jubilarni, 25. sastanak projektnog tima, ujedno i posljednji u ovoj kalendarskoj godini. Time smo došli i do ravno polovice predviđenih sastanaka. Na sastanku je provedena kratka analiza izvođenja izvannastavne aktivnosti i fakultativnih predmeta u I. polugodištu te je opći zaključak da je ovo polugodište uspješno završeno. Uspješno je predano i 4. kvartalno izvješće, čime je i prva polovica projekta uspješno završena.