Održan 21. sastanak projektnog tima

U prostoru Zdravstvenog učilišta danas je održan 21. sastanak projektnog tima. Na sastanku su dogovoreni detalji provedbe radionice Organizacija i provedba projektnih dana i tjedana, koja će se održati 19. studenog u amfiteatru Zdravstvenog učilišta. U radionicu će biti uključeni svi nastavnici škole. Tom će prilikom nastavnicima biti predstavljene i do sada poduzete aktivnosti škole u razvoju sustava za e-učenje Merlin u školi, sa svrhom poticanja njihovog ranog uključivanja u izvedbu pojedinih dijelova redovne nastave putem sustava. Terensku nastavu izvedenu 20. listopada na Sljemenu, na kojoj je sudjelovalo 95 učenika, članovi projektnog tima ocijenili su vrlo uspješnom.