Održan 14. sastanak projektnog tima

Danas je u maloj dvorani za sastanke hotela Holiday u Medulinu održan 14. sastanak projektnog tima. Na početku sastanka je kolegica Maša Radonić ponovila prezentaciju o održivom razvoju s prošlog sastanka, budući da je ovaj sastanak tematski bio posvećen razvoju kurikuluma novog predmeta Okoliš i održivi razvoj. Članovi projektnog tima osvrnuli su se i na protekla 2 dana studijskog putovanja (NP Sjeverni Velebit i Park Kamenjak) koja su ocijenili vrlo uspješnim. Također je dogovoreno da se digitalni repozitoriji svih predmeta trebaju dovršiti prije godišnjih odmora u najvećoj mogućoj mjeri.