Održan 12. sastanak projektnog tima

Danas je u prostoru Zdravstvenog učilišta održan 12. sastanak projektnog tima. Voditelj projekta predstavio je članovima projektnog tima neke od mogućnosti razvoja predmeta Okoliš i održivi razvoj: nastava bi se izvodila projektnim pristupom, a ¾ nastave bilo bi terenskog tipa. Rad učenika provodio bi se u malim grupama i učenici bi tijekom cijele školske godine radili na svojem interdisciplinarnom projektu koji bi se sastojao od identifikacije potencijalnog problema u lokalnoj sredini, evidentiranja potencijalno mogućih negativnih utjecaja na sve sastavnice okoliša (voda, tlo, zrak, šume, stanovništvo, kulturna baština i drugo). Također bi se posebna pažnja trebala posvećivati procjeni utjecaja problema na klimatske promjene, kao i na utjecaj klimatskih promjena na moguću eskalaciju problema. Učenici bi tako prepoznate utjecaje trebali primjenom odgovarajućih metoda kvantificirati te predložiti jednu ili više varijanti rješenja tog problema. Predložena bi se rješenja trebala temeljiti na principima održivog razvoja. Ideja je načelno prihvaćena, no tijekom izrade programa predmeta moguće su i određene izmjene predloženog koncepta, jer će se trebati uzeti u obzir i sve mogućnosti i ograničenja škole u provedbi takvog programa. Kao nastavak ovog predstavljanja, na sljedećem sastanku će kolegica Radonić održati kraću prezentaciju sa svrhom upoznavanja članova projektnog tima s temeljnim pojmovima održivosti i održivog razvoja.