Održan 1. sastanak projektnog tima

U prostoru Zdravstvenog učilišta danas je održan prvi sastanak projektnog tima. Uz donošenje odluke o vlastitom konstituiranju, članovi tima raspravljali su još i o obavezama na početku projekta – dostaviti ASOO-u plan nabave, plan zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjev za predujam i zahtjev za raniji početak EP2. Voditelj projekta je predstavio nacrt dinamike odvijanja svih projektnih aktivnosti, kao i okvirni plan nabave. Projektni tim će se u buduće sastajati prosječno jednom u 2 tjedna i to u pravilu utorkom u 13:00 sati, a između sastanaka komunicirat će putem e-maila, sms-a i telefona. Dogovoreno je da se odmah pokrenu aktivnosti za izradu web stranice i promidžbenih materijala projekta – logotip, plakati, fascikli, blokovi i drugo. Također je dogovoreno da se pokrenu i dogovori sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) u vezi uključivanja škole u sustav za e-učenje Merlin u školi. U zadnjem tjednu školskih praznika bit će održane radionice za nastavnike Metodologija definiranja ishoda učenja i Upotreba IKT u nastavi (modul 1-3).