Objavljen prvi Press Release o projektu

Danas je sukladno planu projekta izdana i prva službena objava za medije o početku projekta. Objava se može pronaći na ovim stranicama u rubrici Press.