MozaBook prezentacija

Danas je članovima projektnog tima održana i prezentacija obrazovne web aplikacije mozaBook, čija je jednogodišnja licenca osigurana kroz projekt, na kojoj je predstavnik tvrtke Tehnomodeli predstavio mogućnosti ovog softvera i dao osnovne upute za prijavu i početak rada. Prezentacija je bila namijenjena nastavnicima predmeta Okoliš i održivi razvoj.