Predano izvješće za 4. kvartal projekta

Danas je predano i četvrto kvartalno izvješće našeg projekta – i u ovom kvartalu rezultati su više nego zadovoljavajući i sve planirane aktivnosti uspješno su realizirane.