08.04.2019

Održan 32. sastanak projektnog tima

Danas je održan 32. sastanak projektnog tima, koji je nakon izvješća nastavnika ocijenio terensku nastavu za učenike predmeta Međukulturna  komunikacija-njemački  i  Međukulturna […]

05.04.2019

Terenska nastava u Grazu

Učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu iz predmeta Međukulturna komunikacija-njemački i Međukulturna komunikacija-engleski danas su u sklopu terenske nastave koja se izvodi u […]