05.04.2019

Terenska nastava u Grazu

Učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu iz predmeta Međukulturna komunikacija-njemački i Međukulturna komunikacija-engleski danas su u sklopu terenske nastave koja se izvodi u […]